КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫНДА ЭМНЕ КЫЛУУ КЕРЕК?

🇰🇬 Кыргызстандагы билим берүү системасындагы айрым жетишкендиктерге карабастан, сапаты өзгөрүүсүз бойдон калган. 📝 Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык жана улуттук системаларына ылайык, орточо

Читать далее »